Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε. Πατήστε εδώ για να δείτε τις 20 καλύτερες ιδέες που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή.

Ενοποιημένη Διαχειριστική Πρόταση

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 2.67 (3 ψήφοι)
  • Υποβλήθηκε

  • Εγκρίθηκε

  • Κέρδισε

        

Θεματική κατηγορία της ιδέας:: Υποδομές δικτύων Τεχνολογίες και σχεδιασμός οχημάτων Διαχείριση κυκλοφορίας και κινητικότητας Επιχειρηματικά μοντέλα, Νομοθεσία Αναδιάταξη της οργανωτικής δομής
Μέσο Μεταφοράς (υφιστάμενο ή μελλοντικό):: Λεωφορείο Μετρό Αστικό τραίνο Ποδήλατο, Άλλα Εναλλακτικά Μέσα
Ποιός είναι ο στόχος της ιδέας;: Αυξάνει την ικανοποίηση των χρηστών-επιβατών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Αυξάνει την ικανοποίηση των εργαζομένων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Μειώνει το κόστος των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
Καταχωρήθηκε: πριν από 7 χρόνια
Χρήστης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΖΟΠΟΥΛΟΣ

Σύντομη περιγραφή της ιδέας (μεγ. 50 λέξεις):

Δημιουργία ενός ευέλικτου, αποτελεσματικού και προσοδοφόρου σχήματος λειτουργίας με πρόβλεψη πολλαπλών ωφελειών που επεκτείνονται ακόμα και εκτός των ορίων των συμβατικά αντικειμενικών σκοπών (όπως: από τα δημοτικά τέλη, έως την δημιουργία νέων ευκαιριών επένδυσης, ακόμα και πρόβλεψη για την συμβολή στο εμπορικό ισοζύγιο).

Ανάπτυξη της ιδέας (αν είναι απαραίτητο):

Ακολουθούν έξι προτάσεις οι οποίες συνοδεύονται από τα οφέλη που προβλέπεται να επιφέρουν. (1) Κλείσιμο του κέντρου για ΙΧ, που δεν ανήκουν σε κατοίκους του κέντρου και μετακίνηση εντός αυτού αποκλειστικά με μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) και ταξί. Οφέλη: α) Μ' αυτό τον τρόπο αφενός αποσυμφορείται το κέντρο επιμερίζοντας τoν φόρτο σε επιμέρους άλλα σημεία, και αφετέρου πριμοδοτούνται τα ΜΜΜ. β) Το τελευταίο θα λειτουργήσει ως αντάλλαγμα για την αποζημίωση των ΜΜΜ για τα δρομολόγια P.S.O. χαρακτήρα σε περιοχές με λιγότερους κατοίκους που δίχως χρηματοδότηση δεν θα μπορούσαν να είναι βιώσιμα. Οπότε εξαλείφεται το κόστος της επιδότησης για το κράτος. γ) Μείωση των εκπομπών καυσαερίων στο κέντρο (ιδιαίτερα παλαιότερα υπήρχε σημαντικό πρόβλημα φωτοχημικού νέφους) δ) Περισσότερος χώρος για εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς (π.χ. ποδήλατα-ποδηλατοδρόμοι) ε) Μείωση του χρόνου πλήρης ολοκλήρωσης δρομολογίου. (2) Δημιουργία χώρων στάθμευσης στα όρια του κλειστού κέντρου και εκμετάλλευση υπαρχόντων (π.χ. του ΑΠΘ). Οφέλη: α) Διευκόλυνση μετάβασης με ΙΧ έως τα όρια της κλειστής ζώνης στο κέντρο, λύνοντας το πρόβλημα της στάθμευσης. β) Δίνει και εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης σε άλλους φορείς και ιδρύματα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, που ήδη κατέχουν θέσεις στάθμευσης ή τον απαιτούμενο χώρο για δημιουργία. γ) Δημιουργία νέων ευκαιριών επένδυσης σε ιδιώτες (σε χώρους στάθμευσης) και νέων θέσεως εργασίας σ' αυτούς. (3) Απλοποίηση των αλληλοεπικαλυπτόμενων δρομολογίων στο κέντρο, με παράλληλη αύξηση της συχνότητας των απλούστερων δρομολογίων και δημιουργία νέων κάθετων που θα ενώνουν τα παράλληλα δρομολόγια για ευκολότερη διασύνδεση. Οφέλη: α) Δημιουργία ενός απλούστερου δικτύου δρομολογίων που θα είναι ευκολότερα διαχειρίσιμο. β) Σε συνδυασμό με το (1) που προβλέπει την μείωση του χρόνου διαδρομής, προβλέπεται η ανάγκη για λιγότερα οχήματα στον δρόμο, η αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων δεν συνεπάγεται την ανάγκη περισσότερων οχημάτων στον δρόμο και συνεπώς δεν θα επιβαρυνθεί η κίνηση. γ) Μεγιστοποίηση της ωφελιμότητας από την χρήση του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού των οργανισμών MMM και βελτιστοποίηση κατανομής ωραρίου στους οδηγούς των ΜΜΜ. δ) Μείωση του κόστους λειτουργίας για τους οργανισμούς ΜΜΜ, τα οποία θα ανατροφοδοτήσουν νέες επενδύσεις. (4) Κατάργηση των εισιτηρίων βάση των διαδρομών και κατάτμηση της Θεσσαλονίκης σε 3 ζώνες (Ανατολική - Κέντρο - Δυτική) με ανάλογη διαίρεση ενός κεντρικού οργανισμού μέσων μαζικής μεταφοράς σε 3 θυγατρικές (μία για κάθε ζώνη) και δικαίωμα των τοπικών αυτοδιοικήσεων τουλάχιστον στο σχεδιασμό των δρομολογίων. Οφέλη: α) Περισσότερη ευελιξία στις διοικήσεις των θυγατρικών, που θα εποπτεύουν/διαχειρίζονται μικρότερες περιοχές ευθύνης και δυνατότητα ταχύτερης επίλυσης των προβλημάτων γιατί θα επικεντρώνονται σε μικρότερη περιοχή. β) Η συχνότητα και η διαδρομή των δρομολογίων μπορεί να επηρεάσει τα έσοδα των δήμων και κοινοτήτων, καθώς οι δήμοι με καλύτερα και ταχύτερα εξυπηρετούμενα δρομολόγια (π.χ. προς την εργασίας τους) αποτελεί βασικό λόγο στην επιλογή κατοικίας, επομένως η συμμετοχή τουλάχιστον στον σχεδιασμό (στην αντίστοιχη ζώνη) μπορεί να συμβάλλει στην θετική μεταβολή των εσόδων των δήμων. γ) Σε ανταπόδοση της συμμετοχής, οι δήμοι/κοινότητες θα επιστρέφουν ένα κομμάτι στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας ανάλογα με την απόσταση/ζώνη (π.χ. 5%) αφενός σε ανταπόδοση της προτίμησης των πολιτών για κατοίκηση σ' αυτ-ούς/ές (αναγνωρίζοντας αύξηση των εσόδων από δημοτικά τέλη) – ενώ παράλληλα κάνει ελκυστικότερη την επιλογή αυτών των δήμων/κοινοτήτων για επιλογή ενοικίασης/αγορά οικίας -- και αφετέρου κάνοντας ελκυστικότερη την επιλογή αγοράς εισιτηρίων διαρκείας για τα ΜΜΜ, δηλαδή ενισχύοντας εμμέσως τα ΜΜΜ. (5) Σταδιακή αντικατάσταση του στόλου των ΜΜΜ, από νέα που χρησιμοποιούν εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Οφέλη: α) Φιλικά προς το περιβάλλον. β) Μείωση του κόστους για τους οργανισμούς ΜΜΜ ως προς της αντικατάστασης του παρωχημένου στόλου, μέσω εξασφάλισης κοινοτικών πόρων. γ) Μείωση έκθεσης κινδύνου σε μεταβολές των τιμών των συμβατικών καυσίμων για τους οργανισμού των ΜΜΜ. δ) Έμμεση ενίσχυση της ανάπτυξης μονάδων εναλλακτικών πηγών ενέργειας και καλλιέργειας (πχ. τεύτλα και μετατροπή μονάδων ΕΒΖ σε παραγωγής βιοκαυσίμων). Συνεπώς, και αύξηση της απασχόλησης ή/και δημιουργία νέων ευκαιριών επένδυσης. ε) Θετική συμβολή στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας καθώς ένα μέρος της ετεροβαρούς ισορροπίας προς τα αρνητικά οφείλεται στα συμβατικά καύσιμα. (6) Πρόβλεψη για μελλοντική προσφορά πακέτων διαδρομών σε διαφορετικά ΜΜΜ (όταν αυτά υλοποιηθούν, π.χ. μετρό, αστικό τρένο) με σκοπό την μελλοντική υιοθέτηση κοινών πολιτικών και ενσωμάτωση αυτών στην στρατηγική τους. α) Καλύτερη Εξυπηρέτηση πελατών β) Αποφυγή διαταραχής του ανταγωνισμού μεταξύ των ΜΜΜ.Μοιραστείτε την ιδέα