Μείωση του χρόνου καθυστέρησης των αστικών και εγκατάσταση στάσεων «πράσινης» τεχνολογίας

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 3.28 (134 ψήφοι)
  • Υποβλήθηκε

  • Εγκρίθηκε

  • Κέρδισε

        

Θεματική κατηγορία της ιδέας:: Υποδομές δικτύων Διαχείριση κυκλοφορίας και κινητικότητας
Μέσο Μεταφοράς (υφιστάμενο ή μελλοντικό):: Λεωφορείο
Ποιός είναι ο στόχος της ιδέας;: Αυξάνει την ικανοποίηση των χρηστών-επιβατών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
Καταχωρήθηκε: πριν από 7 χρόνια
Χρήστης: Κύρου Δημήτριος

Σύντομη περιγραφή της ιδέας (μεγ. 50 λέξεις):

Η προτεινόμενη ιδέα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο αφορά τη μείωση του χρόνου καθυστέρησης των λεωφορείων μέσω σημαντικής αναδιάταξης των στάσεων των δρομολογίων. Στο δεύτερο μέρος προτείνεται η κατάλληλη τροποποίηση ή η δημιουργία νέων υποδομών των στάσεων, οι οποίες θα διαθέτουν ηλιακά πάνελ προσφέροντας έτσι πολλαπλές ανέσεις και παροχές.

Ανάπτυξη της ιδέας (αν είναι απαραίτητο):

Η βασική ιδέα είναι συνδυασμός δύο –διαφορετικού τύπου- παρεμβάσεων. Η πρώτη έχει να κάνει με τη διαχείριση της κυκλοφορίας – κινητικότητας των λεωφορείων, η οποία θα προσφέρει μικρότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση και περισσότερα έσοδα στον οργανισμό αστικών συγκοινωνιών. Το δεύτερο κομμάτι της ιδέας αποσκοπεί στο να κάνει το σύστημα των ΜΜΜ περισσότερο ελκυστικό στους χρήστες του, εγκαθιστώντας νέες «πράσινες» τεχνολογίες στις στάσεις. 1ο ΜΕΡΟΣ: ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. Παρατηρείται ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αστικών (γραμμών), τα οποία ακολουθούν κατά ένα μεγάλο κομμάτι την ίδια διαδρομή (π.χ. Εγνατία). Ακόμα σε πολλά σημεία αυτών των δρομολογίων υπάρχουν στάσεις που βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους. Κάτι το οποίο θα αύξανε την αποδοτικότητα των οχημάτων θα ήταν να «αφαιρεθούν» από τα δρομολόγια κάποιων γραμμών (με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά) κάποιες στάσεις εφόσον τις καλύπτουν κάποιες άλλες. Να προσπερνάνε δηλαδή κάποιες στάσεις , στις οποίες θα σταματήσει το λεωφορείο που επακολουθεί. Εφαρμογή του συστήματος skip-stop προσαρμοσμένο στα μέτρα της πόλης. Να μοιραστούν εναλλάξ οι στάσεις όπου είναι εφικτό. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να συγκεντρώνονται δύο ή και τρία αστικά το ένα πίσω από το άλλο σε αναμονή στάσης. Με το σύστημα skip-stop δε θα υπάρχει αυτή η συσσώρευση λεωφορείων στις στάσεις και θα ελαττώνεται έτσι κατά πολύ ο χρόνος καθυστέρησης (αναμονής), αυξάνοντας παράλληλα την ταχύτητα τους. Μπορεί να γίνει σωστή αναδιάταξη έτσι ώστε και να καλύπτονται όλοι οι επιβάτες και να μην υπάρχει άσκοπη συμφόρηση (αναλυτικότερη εξήγηση με εικόνα του συστήματος skip-stop στο αντίστοιχο pdf). Επιπλέον, θα μπορούσαν να καταργηθούν οριστικά μερικές αχρείαστες στάσεις που δεν βοηθούν ουσιαστικά. Υπάρχουν στάσεις που απέχουν ελάχιστα μέτρα από κάποιες άλλες και δεν έχουν νόημα ύπαρξης καθώς προκαλούν καθυστέρηση των δρομολογίων. Για την επίτευξη όμως αυτής της τροποποίησης θα πρέπει να γίνει σωστή έρευνα και καταγραφή των επιβατών που συγκεντρώνονται καθημερινά σε κάθε στάση έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη όλων των χρηστών πριν την οριστική κατάργηση μιας στάσης. Προφανώς και αυτή η παρέμβαση δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά σημεία γιατί κάτι τέτοιο θα είχε αρνητικό αποτέλεσμα στην ικανοποίηση των επιβατών (θα μειωνόταν η κάλυψη). Υπάρχουν όμως κάποιες περιπτώσεις στάσεων, έστω και λίγες, όπου η κατάργησή τους θα βελτιώσει αναμφισβήτητα το σύστημα (εφόσον δεν δημιουργεί προβλήματα στην κάλυψη). Με τις παραπάνω παρεμβάσεις, λοιπόν, δημιουργούνται γρηγορότερα δρομολόγια, μειώνοντας τον χρόνο καθυστέρησης των αστικών και την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ο μέσος κερδισμένος χρόνος ανά στάση υπολογίστηκε (μέση εκτίμηση) και υπάρχει στο αντίστοιχο επισυναπτόμενο pdf. Έτσι επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της κίνησης αλλά και ικανοποίηση των χρηστών των ΜΜΜ. Ακόμα, οι εν λόγω τροποποιήσεις θα φέρουν και έσοδα στον οργανισμό καθώς με λιγότερες αναμονές (και λιγότερες συνεχείς επιταχύνσεις – επιβραδύνσεις) καταναλώνονται λιγότερα καύσιμα και εξοικονομούνται χρήματα. Συνεπάγονται έτσι και περιβαλλοντικά οφέλη καθώς θα μειωθούν ως ένα βαθμό οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου (CO, NOx, VOC, οι οποίες επιδρούν αρνητικά στο αναπνευστικό σύστημα αλλά και στο περιβάλλον). Συμπερασματικά, μπορεί ένα μικρό ποσοστό των χρηστών των αστικών να χρειαστεί να περπατήσει λίγο χρόνο παραπάνω (το πολύ 3 λεπτά) για να φτάσει στην επιθυμητή στάση (αν έχει διαγραφεί η στάση από το δρομολόγιο της γραμμής που θα πάρει) αλλά με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσει στην ταχύτερη και πιο ομαλή κυκλοφορία, χωρίς νέφη και αναμονές. Μια μικρή υποχώρηση θα οδηγήσει στην καλύτερη συνολική λειτουργία που τελικώς θα είναι θετική για όλους μας. 2ο ΜΕΡΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ "ΠΡΑΣΙΝΗΣ" ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Όσα χρήματα εξοικονομηθούν από την μειωμένη κατανάλωση καυσίμου –επίτευξη της πρώτης παρέμβασης- θα συμπληρώσουν την επένδυση για τη δημιουργία σύγχρονων , ενισχυμένων bus stops «πράσινης» τεχνολογίας. Είναι σημαντικό η ταχύτητα των δρομολογίων να συνδυαστεί και με την άνεση των επιβατών που αναμένουν στις στάσεις. Προτείνεται η προσαρμογή ηλιακών πάνελ στις στάσεις των λεωφορείων ή η δημιουργία εξ’ ολοκλήρου νέων υποδομών των στάσεων που να διαθέτουν οροφές φωτοβολταϊκών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Παρόμοια πατέντα θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην ηλεκτρονική πινακίδα που αναγράφει τα λεπτά άφιξης των αστικών έτσι ώστε να τροφοδοτείται άμεσα από την ηλιακή ενέργεια. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει πιο ελκυστικά τα αστικά και να αυξήσει το επίπεδο της άνεσης των επιβατών κατά τη διάρκεια της αναμονής σε μια στάση. Καταρχάς μπορούν να δημιουργηθούν μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων σε κάθε στάση (με τη δυνατότητα της επιστροφής ρέστων) μιας και δεν είναι λίγες οι φορές που είτε κάποιος δεν διαθέτει ψιλά είτε τα εισιτήρια είναι εξαντλημένα από τα κοντινά περίπτερα. Δεύτερον, οι στάσεις θα μπορούσαν να διαθέτουν διαδραστικούς χάρτες αφής (touch maps) που να περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες περί δρομολογίων και γραμμών έτσι ώστε να μπορούν εύκολα οι χρήστες να προγραμματίσουν τη διαδρομή που θέλουν. Επιπλέον, προτείνεται η εφαρμογή φωτισμού –LED lighting- τα οποία θα ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας έτσι ώστε να προσφέρουν άνεση και ασφάλεια στους χρήστες. Η τεχνολογία LED φωτισμού είναι επίσης μια φθηνή και οικολογική λύση. Ακόμα, αν είναι σύμφορο οικονομικά για τον οργανισμό θα μπορούσε να δημιουργήσει free Wi-Fi access spots στις στάσεις για να γίνει ακόμα πιο ελκυστικός προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση ίντερνετ σε όλους. Τα υλικά για την κατασκευή των νέων στάσεων μπορούν να είναι από ανακυκλώσιμα υλικά έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος συντήρησης και να είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Επίσης το είδος του υλικού τους θα είναι τέτοιο έτσι ώστε να μην επιτρέπει τη δημιουργία γκράφιτι πάνω τους. Τέλος αν υπάρχει περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή θα επιστρέφεται πίσω στο ηλεκτρικό δίκτυο της πόλης (έσοδα για τον οργανισμό) και θα γίνεται χρήση αυτής για άλλες τροφοδοσίες. Συμπερασματικά, οι παραπάνω τροποποιήσεις θα κάνουν τον οργανισμό αστικών συγκοινωνιών περιβαλλοντικά βιώσιμο και πιο ελκυστικό προς στους χρήστες του. Οι νέες «πράσινες» στάσεις θα αποτελέσουν ένα ασφαλές, ευχάριστο και βολικό μέρος αναμονής για όλους (μπορείτε να δείτε ένα προσχέδιο της «πράσινης» στάσης στο αντίστοιχο επισυναπτόμενο pdf).

Φωτογραφίες


Λεωφ. Νίκης, Θεσσαλονίκη 546 21, Ελλάδα

Μοιραστείτε την ιδέα